image001

Pribatutasun-politika

Pribatutasun-politika honen helburua da ORZA GESTIÓN Y TENENCIA DE PATRIMONIOS, AIEko datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa ematea eta interesdunei dagozkien eskubideak deskribatzea, honako hauek betez: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkoa (aurrerantzean, DBEO), eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa (aurrerantzean, DPBEDBLO).

Arduradunaren nortasuna eta harremanetarako datuak

ORZA GESTIÓN Y TENENCIA DE PATRIMONIOS, AIE (IFK: V-20780235), hemen zerrendatzen diren datuen tratamenduen arduraduna da. Entitatearekin harremanetan jartzeko, honako bide hauek erabil daitezke:
– Postaz, helbide honetara: Hondarribia kalea 31, 1. eskuina, PK 20005, Donostia (Gipuzkoa)
– Posta elektroniko bidez: info@orza.info

Datuen tratamenduak: xedeen deskribapena, oinarri juridikoak eta hartzaileak

ORZA GESTIÓN Y TENENCIA DE PATRIMONIOS, AIEk tratamendu-jardueren erregistro bat du, eta horren arduraduna da. Erregistroan, datu pertsonalen tratamenduaren xedeak, horiek legezkotzen dituzten oinarri juridikoak eta DBEOko 30. artikuluan aurreikusitako gainerako elementuak zehazten dira. Konpainiaren webgune honen eta konpainiaren jarduerarekin zerikusia duten beste batzuen bidez egindako tratamenduak hauexek dira:

Tratamenduak
Administratzaileak
Xedeak
Entitateko administratzaileen datuak kudeatzea merkataritza-legeriaren ondoriozko betebeharrak betetzeko, akta-liburua eramatea, deialdiak bidaltzea, Merkataritza Erregistroan nahitaez egin beharreko inskripzioak egitea eta, hala badagokio, notarioaren aurrean egintzak formalizatzea.
Legitimazioa Arduradunari aplika dakizkiokeen legezko betebeharrak betetzea.
Hartzaileak Merkataritza-erregistroa, zerga-administrazioa, kontu-auditoreak, notarioak.
Partaidetzapeko enpresen kudeaketa
Xedeak
Partaidetzapeko enpresak kudeatzea, negoziazio- eta merkataritza-harremanak mantendu eta garatzeko.
Legitimazioa Arduradunak lortu asmo dituen interes legitimoak betetzeko beharrezkoa den tratamendua, pertsona juridikoetan zerbitzuak ematen dituzten pertsona fisikoekiko harremanetarako datuei eta pertsona fisiko horiek betetzen duten postuari dagokienez (DBEO, 6.1.f art. | DPBEDBLO, 19.1 art.).
Hartzaileak Datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko, legeak hala aginduta ez bada.
Hautagaiak
Xedeak
Hautaketa-prozesuetara eta jasotako auto-hautagaitzetara aurkezten diren pertsonen curriculumak kudeatzea.
Legitimazioa Interesdunaren baimena.
Hartzaileak Datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko, legeak hala aginduta ez bada.
Harremanetarako pertsonak
Xedeak
Bezero, bezero potentzial eta hornitzaile diren enpresa eta erakundeetako harremanetarako pertsonak kudeatzea. Orzarekin lotura edo interesa duten balizko hornitzaileak eta erakundeak.
Legitimazioa Arduradunak lortu asmo dituen interes legitimoak betetzeko beharrezkoa den tratamendua, pertsona juridikoetan zerbitzuak ematen dituzten pertsona fisikoekiko harremanetarako datuei eta pertsona fisiko horiek betetzen duten postuari dagokienez, baita izaera horri buruzko banako enpresaburuei eta profesional liberalei buruzko datuei dagokienez ere (DBEO, 6.1.f art. | DPBEDBLO, 19.1 eta 2. art.).
Hartzaileak Zerga-administrazioa, kontu-auditoreak, banku-erakundeak, kanpo-aholkulari fiskala.
Salaketak jartzeko bidea
Xedeak
Salaketen barne-sistema bat ezartzearen ondoriozko datuak kudeatzea, aplikagarria den araudiaren, erakundearen politiken eta protokoloen edo erakundearen kode etikoaren aurkako jokabideekin lotura duten salaketei dagokienez.
Legitimazioa Tratamenduaren arduradunaren interes legitimoa, erakundearen erantzukizun penala arintzea edo salbuestea ahalbidetzen duten delituak prebenitzeko antolaketa- eta kudeaketa-ereduak hartzeari dagokionez.
Hartzaileak Agintari administratibo edo judizial eskudunak, hala dagokionean.
Komunikazioa
Xedeak
Erakundean jasotako kontsultak eta informazio-eskaerak kudeatzea.
Legitimazioa Interesdunaren baimena.
Hartzaileak Hosting-hornitzailea, web-orrialdeko edukien kudeatzailea.

3. Datuak gordetzea

Tratamendu bakoitzean, datuak gorde egingo dira ezarritako erlazioak mantentzen diren bitartean edo emandako baimena ezeztatzen ez den bitartean, eta, ondoren, aplikatu beharreko legezko epeetan eta helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran. Zerbitzu edo tratamendu bakoitzerako beharrezkoak diren datuak baino ez dira eskatzen, eta, beraz, jakinarazten ez badira, ezin izango dira datu horiek eraman.

4. Eskubideak egikaritzea

Gure posta-helbidera bidalitako idazkiaren bidez edo info@orza.info helbide elektronikoaren bidez, interesdunak edo datu pertsonalen titularrak jarraian aipatzen diren eskubide hauek baliatu ahal izango ditu, araudian aurreikusitako egoeretan eta baldintzetan:

  • Sartzeko eskubidea: datuak tratatuak izaten ari diren ala ez jakiteko.
  • Datuak zuzentzeko eskubidea: datu okerrak zuzentzeko.
  • Ezabatzeko eskubidea: datu horien tratamendua bertan behera uzteko, besteak beste, jaso ziren helburuetarako beharrezkoak ez badira.
  • Aurka egiteko eskubidea: egoera jakin batzuetan tratatzeari uzteko.
  • Datuen tratamendua mugatzeko eskubidea: zenbait kasutan tratamenduaren irismena mugatzeko, baina gordetzen direla bermatuz.
  • Datuak eramateko eskubidea: aurretik emandako datuak jasotzeko edo hirugarren bati bidaltzea eskatzeko.
  • Aldez aurretik emandako baimena noiznahi baliogabetzeko eskubidea.

Era berean, interesdunak erreklamazio bat aurkeztu ahal izango du Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean, bere eskubideak baliarazteko.

Interesdunak, bere eskubideak baliatzeko, nortasuna egiaztatzen duen agiri ofizialaren kopia aurkeztu beharko du.

5. Segurtasun-neurriak

ORZA GESTIÓN Y TENENCIA DE PATRIMONIOS, AIEk konpromisoa hartzen du datu pertsonalak isilpean gordetzeko betebeharra eta datu horiek gordetzeko betebeharra betetzeko, eta datu horiek aldatzea, galtzea, tratatzea edo baimenik gabe eskuratzea saihesteko beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu, aplikagarria den araudian ezarritakoaren arabera.

ORZA GESTIÓN Y TENENCIA DE PATRIMONIOS, AIEk beharrezko segurtasun-neurri teknikoak eta antolamendu-neurriak ditu ezarrita datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta datu horiek aldatzea, galtzea eta baimenik gabe tratatzea edota eskuratzea saihesteko, teknologiaren egoera, biltegiratutako datuen izaera eta datu horiek jasan ditzaketen arriskuak kontuan hartuta, arrisku horiek gizakiaren ekintzatik datozela edo ingurune fisiko edo naturaletik datozela, aplikagarria den araudiak ezarritakoaren arabera.

6. Pribatutasun-politikaren eguneratzea

Datuak babesteko politikaren edukia aldatu ahal izango da, gerta daitezkeen lege-aldaketetara egokitzeko, baita kontrol-agintariek emandako irizpide eta jarreretara egokitzeko ere.
Pribatutasun-politika 2022/09/06an eguneratu zen azken aldiz.