Harremanetarako
Bidali

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoari jarraikiz, jakinarazten dizugu eman dizkiguzun datu pertsonalak "INFORMAZIOA" izeneko fitxategi batean jasota daudela, eta ORZA (Hondarribia, 31 - 1. esk. 20005 Donostia) dela fitxategi horren arduradun.

Fitxategi horren xedea da eskatutako informazioaren eta enpresak eskaintzen dituen zerbitzuen berri ematea interesdunei. Fitxategi horren berri eman diogu Datuak Babesteko Espainiako Agentziari, eta datuen segurtasun osoa bermatzeko segurtasun-neurri egokiak ditu.

Gogorarazten dizugu emandako datuak eskuratzeko aukera duzula, bai eta, hala badagokio, datuak zuzentzeko, datuen aurka egiteko edo datuak bertan behera uzteko aukera ere, aipatutako legeak ezarritako baldintzetan. Horretarako, idatzizko jakinarazpena igorri beharko diezu ORZA enpresako arduradunei, honako helbide elektroniko honetara: info@orza.info